Skip to main content

Generelle turneringsbetingelser

Til klubbens medlemmer i forbindelse med MGK-turneringer.

De generelle turneringsbetingelser er gældende for enhver MGK-turnering, med mindre andet fremgår af turneringsbestemmelserne i Golfbox for den enkelte MGK-turnering.

Vi skal gøre opmærksom på, at der vil kunne blive taget billeder under og efter turneringen til brug for vores hjemmeside, Facebook og andre sociale medier. Er der billeder du ikke ønsker vist hos MGK, bedes du kontakte kontoret. 

MGK-turneringer offentliggøres i Golfbox.

1/
Tilmeldinger:

Tilmeldinger sker via Golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet.

Sidste tilmeldingsfrist i forbindelse med weekend-turneringer er normalt onsdag inden kl. 10.00 i ugen op til turneringen.

Tilmeldingsliste offentliggøres løbende i Golfbox.

2/
Afbud:

Afbud inden tilmeldingsfristens udløb, sker via Golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet inden for sekretariatets åbningstid.

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud meldes direkte til sekretariatet. Det kan ske på alle hverdage kl. 8.30 – 16.00 på tlf. 48 18 86 31 eller e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Efter fredag kl. 15.00 skal afbud meddeles til den turneringsansvarlige, som fremgår af turneringsbetingelserne i Golfbox.

Turneringsfee refunderes ikke ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb eller ved udeblivelse.
Turneringsudvalget kan ligeledes idømme en spiller karantæne fra MGK-turneringer i tilfælde af gentagen udeblivelse uden afbud.

3/
Deltagere:

MGK-turneringer er kun for DGU-medlemmer.

Af de enkelte turneringsbestemmelser vil det fremgå, for hvem turneringen er åben.

Turneringsudvalgsformand og turneringsansvarlig afgør, om turneringen skal gennemføres ved vigende tilmelding.

Turneringsansvarlig afgør, om efteranmeldelser inden 1. start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud og/eller god plads.

Juniorer kan deltage i alle MGK-turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.

MGK-turneringer, bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler, er åbne for alle klubbens medlemmer med spilleret, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.
Ved deltagelse i MGK-turneringer i weekenden og på helligdage, vil hverdags- og greenfeemedlemmer, ud over turneringsfee, også skulle betale alm. greenfee. 

Det fremgår af den enkelte MGK-turnering, om denne er åben for spillere fra andre klubber.

Start-tee fremgår af betingelserne for den enkelt MGK-turnering.

 4/
Turneringsfee :

Turneringsfee er ens for alle spillere.  Eventuel greenfee vil blive opkrævet individuelt.

Turneringsfee betales enten via DIBS ved tilmelding via Golfbox eller ved fremmødet, hvis DIBS ikke anvendes.

DIBS vil blive brugt i de turneringer, hvor det er hensigtsmæssigt, og det vil tydeligt fremgå af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering, om betalingen foregår via DIBS. Når DIBS benyttes, kan betalingen som udgangspunkt ikke foregå manuelt hverken på forhånd til sekretariatet eller på dagen til den turneringsansvarlige. Men sekretariatet vil naturligvis være behjælpelig med gennemførelse af betalingen, hvis der er behov for det. Refusion af det betalte beløb kan gennemføres i helt særlige tilfælde og kun ved personlig henvendelse til sekretariatet. Udebliver man uden grund fra en turnering refunderes beløbet ikke. Ved betaling via DIBS debiteres beløbet først i forbindelse med tilmeldingsfristens udløb.

Turneringsfee og evt. greenfee skal være betalt inden start, for at spilleren kan få lov til at spille.

5/
Startliste:

Startlister offentliggøres på GolfBox.

6/
Aflysning:

Aflysning offentliggøres via GolfBox  

7/
Scorekort:

Scorekort udleveres fra en ½ time før første start.

8/
Rækkeinddeling:

Hvis turneringen spilles i flere rækker vil rækkerne, som udgangspunkt, være lige store.

Dog kan den Turneringsansvarlige til enhver tid vælge en anden inddeling alt afhængig af antallet af tilmeldte.

9/
Fremmøde:

Spilleren skal melde sin ankomst senest 15min før start, samt være ved starttee senest 5 min..før.  

10/
Transport:

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, medmindre turneringsledelsen har givet tilladelse.

11/
Tidsforbrug:

Deltagerne i turneringerne skal spille uden unødig forsinkelse jfr. R&A Regel 5-6 og i overensstemmelse med de retningslinjer for spilletempo, som turneringsledelsen har fastlagt.

Ved normale vejrforhold skal en spillerunde gennemføres på maks. 4 timer og 20 minutter gældende for en 4 bold, spillende stableford.

Tidsforbruget bør ser således ud:

Hul 1

Par 4

Hul 2

Par 4

Hul 3

Par 3

Hul 4

Par 5

Hul 5

Par 4

Hul 6

Par 3

Hul 7

Par 4

Hul 8

Par 4

Hul 9

Par 4

08:00 08:15 08:30 08:41 08:58 09:13 09:24 09:39 09:55

Hul 10

Par 5

Hul 11

Par 3

Hul 12

Par 4

Hul 13

Par 5

Hul 14

Par 3

Hul 15

Par 4

Hul 16

Par 5

Hul 17

Par 3

Hul 18

Par 4

slut
10:10 10:27 10:38 10:53 11:10 11:21 11:36 11:53 12:04 12:20

12/
Afgørelse ved lige resultater:

I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således, hvis intet andet er angivet:

Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 og videre.

Slagspil: Laveste score (netto) på sidste 36 - 18 - 9 - 6 - 3 - 1 huller. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Gunstart: Laveste score på de sidste lige huller (9 - 6 - 3 - 1).
Hvis stadig lige : Lodtrækning.

Andre spilleformer: Se turneringsbetingelserne.

Afgørelsen fremgår i alle tilfælde af den enkelte turnerings turneringsbetingelser.

Hvis turneringsformen tillader det, er MGK-turneringerne tællende, og efter runden skal alle deltagere aflevere underskrevne scorekort.
Spillere, der af den ene eller anden grund vælger RTD/NR, skal på det afleverede scorekort, give en kort begrundelse herfor. Ved undladelse heraf eller ved manglende aflevering af scorekort, påhviler det turneringsledelsen at iværksætte undersøgelse om årsagen hertil.
Ved manglede scores, kan turneringsledelsen vælge at orientere Handicapkomitéen, for videre undersøgelse og evt. irettesættelse, tildeling af strafscore eller i yderste konsekvens, fjernelse af handicap for en periode.
En strafscore er en kunstig score, som tilføjes til spillerens scorearkiv som erstatning for den score, som spilleren uden god grund undlod at aflevere. Spilleren vurderes af Handicapkomitéen til at have undladt at aflevere scoren for enten at ville undgå at gå op eller ned i Handicap. Når det er fastslået, indtastes et nyt Handicapresultat som en strafscore i arkivet.
Har formålet været at undgå at gå op i hcp, vælges den højeste af de 20 seneste handicap resultater.
Har formålet være at undgå at gå ned i hcp, vælges den laveste af de 20 seneste handicap resultater.

Der spilles efter R&A´s til enhver tid gældende regler suppleret med MGK´s lokale regler.

Revideret 28/6 2021