Skip to main content

Økonomiudvalgets strategi

Mål A
Sikre en stærk og transparent økonomi.

Plan

 • Sikre en langsigtet økonomisk strategi.
 • Sikre økonomisk ansvarlighed i alle led.
 • Sikre en optimal medarbejderstab.
 • Sikre, at de økonomiske love overholdes.
 • Sikre de økonomiske processer.
 • Have fokus på økonomisk rentable samarbejder.

Værdier
Vi tilstræber, at økonomien giver bestyrelsen økonomisk handlefrihed til at kunne tilbyde gode golffaciliteter til konkurrencedygtige priser.

Gennemførelse

 • Stile efter et langsigtet egenkapitalniveau på 60 % af balancesummen.
 • Udarbejde 3–5 årige handlingsplaner og budgetter.
 • Have en stærk økonomisk sekretariatschefprofil.
 • Sikre, at årsregnskaber udarbejdes efter årsregnskabsloven.
 • Holde tæt, løbende dialog med alle økonomiansvarlige herunder specielt sekretariatschef og bane-, hus- og sportsudvalg.
 • Sikre økonomisk relevant samarbejde med andre golfklubber og især med Firkløverklubberne.
 • Have tæt samarbejde med ekstern revisor.