Skip to main content

Etikudvalgets strategi

Mål A
En velunderbygget sammenhængskraft omkring såvel de sportslige som de sociale forhold.

Plan

 • Sikre PR om normer og regler.
 • Minimere konflikter.
 • Sikre juridiske og etiske adfærdsnormer holdes opdaterede.

Værdier
Vi ønsker at være en klub, hvor medlemmerne kan have tillid til, at alle forhold følger de juridiske og etiske regler, der er gældende for samfundet generelt og golfklubber specielt.

Gennemførelse

 • Opstille de relevante etiske og juridiske adfærdsnormer.
 • Sikre relevant kommunikation af normer og sanktioner.
 • Informere medlemmerne løbende om ændringer.
 • Opstille regler for konfliktløsning og sikre at de følges.


Mål B
Klubbens medarbejdere og frivillige arbejder objektivt for medlemmernes bedste.

Plan

 • Sikre, at sanktioner udformes og holdes opdaterede.
 • Sikre objektivitet i alle forhold.

Værdier
Vi ønsker at være en klub, hvor medlemmerne kan have tillid til, at regler og normer for almindelige menneskelige omgang og for golfspilleres i særdeleshed er opdaterede og overholdes.

Gennemførelse

 • Sikre, at beskrivelse af grænserne for bestyrelses- og udvalgsmedlemmers vederlæggelse og modtagelse af fordele og goder fra klubben er opdaterede og kendte.
 • Sikre, at der ikke opstår uhensigtsmæssige økonomiske personlige interesser i de processer, der foregår i klubben.