Skip to main content

Mølleåens Seniorklub

Kom og vær med i vores hyggelige klub i klubben.
Alle, der er fyldt 60 år eller fylder 60 år i løbet af 2024 har for et beskedent kontingent på 100 kr. mulighed for at blive medlem i Seniorklubben. Vi vægter det sociale samvær højt.

I Seniorklubben er det ikke et problem at finde nogen at spille med, man skriver sig bare på, hvor der er plads. Vi opfordrer dog til at spille 3-bolde, da det giver et bedre flow. Efter endt spil mødes vi oftest i restauranten eller på terrassen til lidt mad og hyggeligt samvær. Torsdag er vores faste spilledag, hvor der er løbende Stableford med månedsresultat og sæsonresultat og præmier i herre- og damerækken. Vi har fortrinsret til at skrive os på mellem kl. 9:00 og 11:00 indtil 8 dage før.

Én gang om måneden er der turnering med gunstart og efterfølgende spisning og præmieuddeling.
Turneringerne er i år på følgende datoer: 18. april Åbningsturnering 16.maj, 13.juni, 11.juli, 12.september Månedsturneringer 16.august Åben seniordag, som arrangeres sammen med Mogger og Mobber 10. oktober Afslutningsturnering.
Udover den ugentlige spilledag planlægger vi i lighed med tidligere år en endagsudflugt i løbet af sæsonen samt en efterårstur i september. Årets eftersårstur er allerede fastlagt og bliver fra 16. - 19. september, hvor vi skal overnatte og spille på Hjarbæk Fjord Golfcenter. Vi glæder os til den kommende sæson og til at byde velkommen til både nye og kendte spillere.
Bestyrelsen