Skip to main content

Sponsorudvalgets strategi

Mål A

Tilføre værdi for klubben og dennes sponsorer via de ydelser, som MGK kan tilbyde via klubbens faciliteter, klubbens aktiviteter og klubbens medlemmer for at skaffe optimal lønsomhed til gavn for såvel sponsorerne som klubben som helhed.

Plan

  1. Samle, koordinere og forstærke indsatsen over for eksisterende sponsorer samt tiltrække nye sponsorer gennem et udbytterigt samarbejde.
  2. Sikre at indgåede aftaler overholdes.
  3. Sikre, at det er attraktivt at være sponsor i Mølleåens Golf Klub.

Værdier

Vi ønsker at være en klub, hvor vi tilstræber at løfte værdien for sponsorerne, så man som sponsor føler, at man får et tilfredsstillende udbytte og derved har lyst til at forsætte og/eller udvide sit sponsorat.

Gennemførelse

  1. Opsøge sponsoremner med respekt for indgåede aftaler imellem k-i-k og sponsorerne.
  2. Definere og etablere nye sponsorpakker og øvrige salgsfremmende tiltag.
  3. Servicere eksisterende sponsorer og opfylde indgåede aftaler.
  4. Indgå sponsoraftaler med værdi for begge parter.
  5. Sørge for at hjemmesiden løbende er opdateret i forhold til sponsorer og sponsortilbud.
  6. Sørge for en sponsorturnering bl.a. for at skabe et netværk for sponsorerne.

Mål B

Informere medlemmerne om aktivt at støtte klubbens sponsorer til fælles økonomisk gavn samt medvirke til at skaffe nye sponsorater.

Plan

  1. Sikre, at medlemmerne holdes opdaterede om klubbens sponsorer og deres tilbud.
  2. Sikre, at medlemmernes personlige netværk udnyttes.

Værdier

Vi ønsker at være en klub, der knytter vores sponsorer så tæt til klubben og dens medlemmer som muligt.

Gennemførelse

  1. Sørge for løbende information til klubbens medlemmer via de optimale kommunikationskanaler i forhold til samarbejdet/sponsortilbuddet.
  2. Specielle løsninger og behov udbredes og vurderes i samarbejde med relevante udvalg og funktioner.