Skip to main content

Opsigelse af medlemskab

Udmeldelser og ændring til ny kategori kan kun ske pr. 1.1. eller 1.7. altså halvårligt.

Opsigelsesvarsel
Der skal opsiges med 3 mdrs. varsel op til en ny kontingentperiode - dvs. skriftligt/e-mail til sekretariatet inden 1.10 - hvis udmeldelse/ændring ønskes pr. 1.1. og 1.4. hvis udmeldelse/ændring ønskes pr. 1.7.

I øvrigt henvises til klubbens vedtægter.