Log på

Til klubbens medlemmer i forbindelse med MGK-turneringer.

De generelle turneringsbetingelser er gældende for enhver MGK-turnering, med mindre andet fremgår af turneringsbestemmelserne i Golfbox for den enkelte MGK-turnering.

Vi skal gøre opmærksome på, at der ville kunne blive taget billeder under og efter turneringen til brug for vores hjemmeside, Facebook og andre sociale medier. Er der billeder du ikke ønsker vist hos MGK, bedes du kontakte kontoret. 

MGK-turneringer offentliggøres i Golfbox.

Tilmeldinger:

Tilmeldinger sker via Golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet.

Sidste tilmeldingsfrist i forbindelse med weekend-turneringer er torsdag kl. 8.00 i ugen op til turneringen.

Ved turneringer som ikke afholdes/påbegyndes i weekender, er sidste tilmeldingsfrist kl. 8.00 to dage før turneringsstart.

Tilmeldingsliste offentliggøres løbende i Golfbox.

Afbud:

Afbud inden tilmeldingsfristens udløb, sker via Golfbox eller ved henvendelse til sekretariatet inden for sekretariatets åbningstid.

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud meldes direkte til sekretariatet. Det kan ske på alle hverdage kl. 8.30 – 16.00 på tlf. 48 18 86 31 eller e-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Efter fredag kl. 16.00 skal afbud meddeles til den turneringsansvarlige, som fremgår af turneringsbetingelserne i Golfbox.

Turneringsfee refunderes ikke ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb eller ved udeblivelse. Spillerne idømmes turneringskarantæne, indtil det skyldige beløb er betalt. En spiller kan ligeledes idømmes karantæne fra MGK-turneringer i tilfælde af gentagen udeblivelse uden afbud.

Deltagere:

MGK-turneringer er kun for DGU-medlemmer.

Af de enkelte turneringsbestemmelser vil det fremgå, om turneringen er åben for spillere med eller uden EGA-Handicap. Åbningsturneringen vil altid være åben for alle medlemmer med banetilladelse.

Turneringsudvalgsformand og turneringsansvarlig afgør, om turneringen skal gennemføres ved vigende tilmelding.

Turneringsansvarlig afgør, om efteranmeldelser inden 1. start i turneringen kan indplaceres på startlisten i tilfælde af afbud og/eller god plads.

Juniorer kan deltage i alle MGK-turneringer, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.

MGK-turneringer, bortset fra mesterskaber og turneringer om vandrepokaler, er åbne for alle klubbens medlemmer med spilleret, medmindre andet fremgår af turneringsbetingelserne.

Det fremgår af den enkelte MGK-turnering, om denne er åben for spillere fra andre klubber.

Herrer spiller fra gul tee og damer fra rød tee.

 

Turneringsfee :

Turneringsfee er ens for alle spillere.  Eventuel greenfee vil blive opkrævet individuelt.

Turneringsfee betales enten via DIBS ved tilmelding via Golfbox eller ved fremmødet, hvis DIBS ikke anvendes.

DIBS vil blive brugt i de turneringer, hvor det er hensigtsmæssigt, og det vil tydeligt fremgå af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering, om betalingen foregår via DIBS. Når DIBS benyttes, kan betalingen som udgangspunkt ikke foregå manuelt hverken på forhånd til sekretariatet eller på dagen til den turneringsansvarlige. Men sekretariatet vil naturligvis være behjælpelig med gennemførelse af betalingen, hvis der er behov for det. Refusion af det betalte beløb kan gennemføres i helt særlige tilfælde og kun ved personlig henvendelse til sekretariatet. Udebliver man uden grund fra en turnering refunderes beløbet ikke. Ved betaling via DIBS debiteres beløbet først i forbindelse med tilmeldingsfristens udløb.

Turneringsfee skal være betalt inden start, for at spilleren kan få lov til at spille.

Startliste:

Startlister offentliggøres på Golfbox og ved opslag i klublokalet, senest to dage før spilledagen.

Aflysning:

Aflysning vil fremgå af Golfbox. En aflysning meddeles normalt ikke direkte til den enkelte tilmeldte. I særlige tilfælde kan aflysning ske via e-mailsystemet i Golfbox.

Scorekort:

Scorekort udleveres fra turneringskontoret i klubhuset fra en ½ time før første start.

Rækkeinddeling:

Hvis turneringen spilles i flere rækker vil inddelingen som udgangspunkt være således:

Elite-rækken: Hcp. under 4,7

- A-rækken: Hcp.: 4,7 - 12,4, hvis der optræder en elite-række i turneringen.

- A-rækken: Hcp.: under 12,5 hvis der ikke optræder en elite-række i turneringen.

- B-rækken: Hcp.: 12,5 – 21,0

- C-rækken: Hcp.: 21,1 – 31,3

- D-rækken: Hcp.: 31,4 – 54,0

Dog kan den Turneringsansvarlige til enhver tid vælge en anden inddeling alt afhængig af antallet af tilmeldte.

Ved mindre end 6 spillere udgår rækken. Juniorer vil blive overført til række, baseret på deres hcp. Elite til A, A til B, B til C, C til D og D til C.

Fremmøde:

Spilleren skal være på startstedet/melde sig til starteren senest 5 min. før sit starttidspunkt.

 

Transport:

Spillere må på ingen måde lade sig transportere under den fastsatte runde, medmindre turneringsledelsen har givet tilladelse.

Tidsforbrug:

Deltagerne i turneringerne skal spille uden unødig forsinkelse jfr. Regel 6-7 og i overensstemmelse med de retningslinjer for spilletempo, som turneringsledelsen har fastlagt.

Ved normale vejrforhold skal en spillerunde gennemføres på 4 timer og 20 minutter gældende for en 4 bold, spillende stabelford.

Tidsforbruget bør ser således ud:

Hul 1

Par 4

Hul 2

Par 4

Hul 3

Par 3

Hul 4

Par 5

Hul 5

Par 4

Hul 6

Par 3

Hul 7

Par 4

Hul 8

Par 4

Hul 9

Par 4

08:00 08:15 08:30 08:41 08:58 09:13 09:24 09:39 09:55

Hul 10

Par 5

Hul 11

Par 3

Hul 12

Par 4

Hul 13

Par 5

Hul 14

Par 3

Hul 15

Par 4

Hul 16

Par 5

Hul 17

Par 3

Hul 18

Par 4

slut
10:10 10:27 10:38 10:53 11:10 11:21 11:36 11:53 12:04 12:20

Afgørelse ved lige resultater:

I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne således, hvis intet andet er angivet:

Hulspil: Sudden death play off fra hul 1 og videre.

Slagspil: Laveste score (netto) på sidste 36 - 18 - 9 - 6 - 3 - 1 huller. Hvis stadig lige: Lodtrækning.

Gunstart: Laveste score på de sidste lige huller (9 - 6 - 3 - 1)

Andre spilleformer: Se turneringsbetingelserne.

Afgørelsen fremgår i alle tilfælde af den enkelte turnerings turneringsbetingelser.

MGK-turneringer er normalt tællende.

Der spilles efter R&A´s til enhver tid gældende regler suppleret med MGK´s lokale regler.

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen