Skip to main content

Generalforsamlingen

Møleåems Golf Klub hul 14
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt.

Her orienterer formanden for bestyrelsen medlemmerne om, hvad der er foregået i klubben i det forløbne år og om de planer, der er for fremtiden, regnskab og budget fremlægges, bestyrelsen vælges og medlemmerne har lejlighed til at komme med forslag og stille spørgsmål til de beslutninger og dispositioner, bestyrelsen har foretaget. Der kan desuden afholdes ekstraordinære generalforsamlinger om konkrete spørgsmål, hvis bestyrelsen eller mindst 10% af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være indgivet til bestyrelsen inden 15. februar i det år generalforsamlingen afholdes.