Partnere

Referat af Moggernes generalforsamling fredag d. 3. oktober 2014

Lis Olesen bød velkommen og foreslog Benny Weldingh som dirigent. Benny takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

1. Lis aflagde beretning.

Vi er nu 51 medlemmer. Det er vi meget tilfredse med, og i år er der rigtig mange der har deltaget i turneringerne. Vi har været mellem 30-40 hver gang, hvilket er rigtig flot – vi har en enkelt gang været 42. Det har bevirket, at vi hver gang kan få gunstart, og så komme ind nogenlunde samtidig og spise frokost sammen.
Det er jo det der ideen med at Moggerne – at vi kan hygge os sammen til frokost efter en forhåbentlig god runde golf.
Vi prøver hver gang at lave forskellige hold, så det ikke er de samme, som man spiller med som om tirsdagen.
Vi er selvfølgelig stadig interesserede i at der kommer flere medlemmer, og håber at alle vil gøre en indsats for at vi får flere gjort interesserede i at være med, og at de selvfølgelig deltager i turneringen.
Vi har været meget tilfredse med forløbet af sæsonen/turneringerne der har været en rigtig god stemning og vi har været meget heldige med vejret hver gang.
Beretningen blev godkendt.

2. Lise Hilsen forelagde regnskabet for perioden 1.10.2013 til 30.9.2014

Årets resultat udgør kr.1167 kr.
Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver kr. 200,- om året, hvilket blev vedtaget, og regnskabet blev godkendt.

3. Der var ikke indkommet nogen forslag.

4. Valg af bestyrelse og revisor.

Birthe Christiansen var på valg og blev genvalgt og Vivi Hjorth blev genvalgt som revisor.

Der var intet under eventuelt - generalforsamlingen sluttede, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Lis Olesen

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Patrick O´Neill
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
KozyKitchen
Lotte og Ulrik Pilehave
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.l
Gå til toppen