Log på

Så lykkedes det endeligt - 15.-20. august - med et års forsinkelse - at gennemføre vores 50 års jubilæumsuge med:

 • Søndag Invitationsturnering                                  144 deltagere
 • Tirsdag Damerne Pink Ball                                    140 deltagere
 • Onsdag Herrerne Golfsixes                                   120 deltagere
 • Torsdag Seniorerne 60+ Texas Scramble             116 deltagere
 • Fredag Jubilæumsfesten                                       140 deltagere

Bortset fra vejret - især tirsdag - må det hele vel siges at være en pæn række succeser, dels fordi der var så stor tilslutning alle dagene, men især takket være alle dem, som aktivt bidrog til arrangementernes planlægning og gennemførelse.

Derfor en speciel stor tak til vores arrangører:

 • Turneringsudvalget v/ Jesper
 • Møllepigerne
 • Møllemændene
 • Seniorerne v/ Peder og
 • Olaf, som arrangerede festen,

og ikke mindst til - ingen nævnt, ingen glemt - alle de medlemmer, som på forskellig vis assisterede undervejs.

Der skal også lyde en meget stor tak til:

 • Kontoret
 • Greenkeeperne
 • Pro Shoppen og
 • Restauranten

for jeres store ekstra indsats før og under jubilæumsugen, og også til

 • Bestyrelsen,

som beredvilligt stillede de nødvendige midler til rådighed.

Det blev en god uge og et godt jubilæum, som vi i høj grad kan være bekendt.

Tak for det hele fra Jubilæumsudvalget:

 • Lise, Bo og Erling

LINK

Gå til toppen