Log på

Udvalget holdt sit første møde 12. oktober 2009. Her blev forslag til udvalgets arbejdsopgaver drøftet, og forslag til kommissorium udarbejdet og sendt til bestyrelsen – se her på hjemmesiden under fanebladet ’Om MKG/Udvalg/Regeludvalget’.

Udvalget har set på medlemmernes brug af tidsbestillingssystemet og specielt på, om der sker ”misbrug” eller uhensigtsmæssig brug af systemet. Mod slutningen af 2009 sæsonen kunne vi konstatere, at i gennemsnit 18 % af de bestilte tider ikke var blevet bekræftet. Det er en relativ høj %-del, og udvalget besluttede derfor at kontakte medlemmer med forholdsvis mange ubekræftede tider. Alle med et gennemsnit af ubekræftede tider på 30 % eller mere, og som samtidigt havde 5 eller flere ubekræftede tider, blev kontaktet. Derudover blev alle med flere end 10 ubekræftede tider kontaktet, uanset %-andel. Disse medlemmer blev gjort opmærksomme på, at det ikke anses for acceptabelt at undlade at bekræfte eller afbestille en bestilt tid.

Peder Jelsbak har samlet statistiske oplysninger til brug for udarbejdelse af ny handicap-nøgle for banen efter ibrugtagning af de nye huller. Udvalget har beregnet den nye handicap-nøgle, som vil indeholde både en nøgle for slagspil og en nøgle for hulspil. De nye handicap-nøgler vil blive taget i brug, når de nye scorekort foreligger. Handicap-nøglerne vil blive præsenteret i en separat artikel i klubbladet.

Henrik Johansen varetager udvalgets kontakt til bestyrelsen.

Udvalgsformand Morten Andersen har fulgt DGU’s klubdommeruddannelse i efteråret 2009. Uddannelsen afsluttedes med et weekend-kursus i oktober med efterfølgende prøve, som blev bestået.

Udvalgsmedlem Lars Boe Knudsen har i november deltaget i DGU’s kursus i banekontrol/baneservice. Lars vil herefter forestå udvalgets arbejde med udvikling af retningslinjer for banekontrol/service. Herudover vil Lars også organisere gennemførelse af banekontrol. Vi mangler frivillige til baneservice/banekontrol. Interesserede kan henvende sig til Lars (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.).

På Regeludvalgets vegne
Morten Andersen
23.11.2009

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen