Log på

Referat af Moggernes generalforsamling fredag d. 4. oktober 2013

Lis Olesen bød velkommen og foreslog Benny Weldingh som dirigent. Benny takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

1. Lis aflagde beretning for.

Der er nu 47 medlemmer. Færre end sidste år, men flere har deltaget i turneringerne, så det kan vi kun være tilfredse med, det bevirker at vi kan få gunstart – vi skal helst være om 25-30 for at få lov til dette. Men vi er selvfølgelig interesserede i at der kommer flere medlemmer, og håber at alle vil gøre indsats for at vi bliver flere medlemmer, og at de deltager i turneringerne. Vi har været tilfredse med forløbet af sæsonen/turneringerne, og der har været en rigtig dejlig stemning.

Vi prøver hver gang at lave forskellige hold, så det ikke er de samme, som man spiller med som om tirsdagen.

Beretningen blev godkendt.

2. Lise Hilsen forelagde regnskabet for perioden 1.10.2012 til 30.9.2013

Årets resultat udgør kr. -1253.

Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver kr. 200,- om året, hvilket blev vedtaget, og regnskabet blev godkendt.

3. Der var ikke indkommet nogen forslag.

4. Valg af bestyrelse og revisor.

   Lise Hilden og Lis Olesen blev valg til bestyrelsen, og Vivi Hjorth blev valgt som revisor.

Der var intet under eventuelt - generalforsamlingen sluttede, og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen