Log på

1150 2011 09 04 373T1482Referat af Moggernes generalforsamling fredag d. 5. oktober 2012
Lis Olesen bød velkommen og foreslog Benny Weldingh som dirigent. Benny takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

1. Lis aflagde beretning for den første sæson.

Der er nu 56 medlemmer. Desværre har der ikke været så mange til turneringerne, mellem 22 og 35 spillere. 22 er for lidt til en gunstart, vil skal helst være 30 spillere. Det er nødvendigt, at vi alle gør noget for at få flere til at deltage i turneringerne. Lis var tilfreds med forløbet af sæsonen. Inger efterlyste en medlemsliste, så det var muligt at huske hinanden på, at melde sig til den kommende turnering. Bestyrelsen lovede at undersøge, om det er muligt at lave en sådan medlemsfortegnelse.
Beretningen blev godkendt.

2. Lise Hilsen forelagde regnskabet for perioden 1.10.2011 til 30.9.2012.

Årets resultat udgør kr. 5056,- Lise gjorde opmærksom på, at når udgiften til afslutningsturneringen 5.10.2012 blev fratrukket overskuddet, vil der være under kr. 1000,- tilbage, som overføres til næste sæson.
Bestyrelsen indstiller at kontingentet forbliver kr. 200,- om året, hvilket vedlages.

3. Der var ikke indkommet nogen forslag.

4. Der var ikke valg af bestyrelsesmedlemmer, da disse er valgt for 2 år.

Bestyrelsen foreslog Vivi Hjorth som revisor. Vivi takkede for valget.

5. Der roses for initiativet.

6. Generalforsamlingen er slut og dirigenter takker for god ro og orden.

Ref. Birte Christiansen

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen