Log på

DER INDKALDES HERVED TIL GENERALFORSAMLING I ”MOGGERNE”

FREDAG D. 4. OKTOBER 2019 - KL.CA.13.30 I FORBINDELSE MED FROKOSTEN EFTER DAGENS TURNERING
i Restauranten i Mølleåens Golfklub

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
  Lis Olesen er på valg (er villig til genvalg)
  Revisor Wivi Hjorth er på valg (er villig til genvalg)
 7. Eventuelt - herunder snak om Moggernes fremtid

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden Lis Olesen i hænde senest syv dage før generalforsamlingen, det vil sige senest fredag den 27. september 2019.
På bestyrelsens vegne
Lis Olesen

Gå til toppen