Log på

Fredag d. 28. september 2018 efter afslutningsturneringen og frokost.

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab 2018 og Budget 2019 til orientering.
  4. Fastsættelse af næste års kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,00
  5. Indkomne forslag. Evt. forslag fra medlemmerne skal sendes til formanden senest d. 11. september. De indkomne forslag vil blive sat på opslagstavlen d. 18. september d.å.  
  6. Valg af bestyrelse og revisor – Jan Frank Christensen (Skipper) og Peder Jelsbak er på valg. Skipper ønsker ikke genvalg. Peder er klar til 2 år mere. Valg af afløser for Skipper, bestyrelsen foreslår Jan Axlev. Revisor Per Hansen er villig til genvalg.
  7. Eventuelt 

Referat af generalforsamlingen 2017.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Poul Andersen, vores mangeårige dirigent,var desværre bortrejst. I hans fravær indvilligede Ole Gylling Hansen i at påtage sig opgaven, og blev valgt til dirigent. Ole konstaterede at generalforsamlingen var varslet i.h.t. vedtægterne. Herefter fik formanden ordet for årets beretning.

Pkt. 2 Formandens beretning

I 2017 blev det Willy Pihlmann der kunne hyldes som Årets MOB med 168 point efter 5 tællende runder af vore 6 månedsturneringer. Runner-up blev Nic Nielsen med 164 point. I den gennemgående onsdags turnering hos Møllemændene, med 18 tællende runder, blev rækken for 60-72 år vundet af Kurt Christensen med 566 point, nr. 2 blev Flemming Klamer med 541 point. 73+ blev vundet af Bjørn Christensen med 526 point. Nr. 2 blev Knud Baatrup med 513 point.

2017 har igen været en ok sæson for MOBBERNE, dog har vi alle kæmpet lidt med den manglende sommer og megen blæst. Medlemstallet er næsten uændret 76.

Vi har afviklet vores 6 månedsturneringer som tællende og med pæn deltagelse, ca. 50 til start. Sommerturen gik til Hedeland. Som besluttet på generalforsamlingen har vi droppet bussen og kører selv. Mobberne har fortsat været godt repræsenteret på regionsholdene i veteranrækkerne.

2018 er ikke fastlagt endnu. Vi overvejer at forny holdturneringen. Mere om det til foråret.

Stor tak til medlemmerne og bestyrelsen for en fin sæson.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

Pkt. 3 Regnskab 2017 og Budget 2018

Øjvind Gosmer omdelte regnskab og budget. Regnskabet viste et underskud på kr. 845,00. Det giver en balance på kr. 11.838,58. Resultat og balance blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Bestyrelsen tilstræber fortsat en non-profit forening, hvorfor vi i 2018 vil tilpasse turneringsfee og præmier herefter. 

Budget 2018 er med lidt færre medlemmer, og et overskud på kr. 1000. Budgettet blev taget til efterretning. 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent

Som foreslået i dagsordenen uændret kr. 200,00 i 2018.

Pkt. 5 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Pkt. 6 Valg til bestyrelse og af revisor

Frithiof Bager og Øjvind Gosmer blev valgt for de næste 2 år. Per Braagaard blev valgt for 2 år. Afløser John Mangaard.

Per Hansen blev valgt som revisor for 1 år. Per afløser Poul Andersen der gerne ville afløses.

Pkt. 7 Eventuelt

Ingen emner blev taget op her.

 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Tak til John for hans tid i bestyrelsen.

Stor tak til Poul Andersen for hans mangeårige hjælp som dirigent og revisor.

Referatet er skrevet d.1. oktober 2017, og godkendt d. 4. oktober.

                Skipper

       Jan Frank Christensen                         Ole Gylling Hansen

         Formand / Referent                                    Dirigent

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen