Log på

Fredag d. 28. september 2018 efter afslutningsturneringen og frokost.

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab 2018 og Budget 2019 til orientering.
  4. Fastsættelse af næste års kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,00
  5. Indkomne forslag. Evt. forslag fra medlemmerne skal sendes til formanden senest d. 11. september. De indkomne forslag vil blive sat på opslagstavlen d. 18. september d.å.  
  6. Valg af bestyrelse og revisor – Jan Frank Christensen (Skipper) og Peder Jelsbak er på valg. Skipper ønsker ikke genvalg. Peder er klar til 2 år mere. Valg af afløser for Skipper, bestyrelsen foreslår Jan Axlev. Revisor Per Hansen er villig til genvalg.
  7. Eventuelt 

Referat af generalforsamlingen 2018.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Poul Andersen blev valgt til dirigent. Poul konstaterede at generalforsamlingen var varslet i.h.t. vedtægterne. Herefter fik formanden ordet for årets beretning.

Pkt. 2 Formandens beretning

I 2018 blev det Hans Jørgen Hansen der kunne hyldes som Årets MOB med 141 point efter 4 tællende runder af vore 6 månedsturneringer. Runner-up blev Søren Peter Krogh Jensen og Poul Boyer med 135 point. Til næste år er det 40 år siden vores pokal blev uddelt 1. gang..

2018 har igen været en fin sæson for MOBBERNE. Den sommer vi maglede i 2017 fik vi virkelig i år. Vi har vel aldrig set vores bane så afbrændt. Medlemstallet er faldet fra 76 til 74.

Vi har afviklet vores 6 månedsturneringer som tællende og med pæn deltagelse, mellem 40 og 50 til start. Sommerturen gik til Valø. Som besluttet på generalforsamlingen havde vi droppet bussen og kører selv. Mobberne har fortsat været godt repræsenteret på regionsholdene i veteranrækkerne. Kurt Christensen og Ole Bendix har spillet på 1.divisionsholdet i Superveteraner

2019 er ikke fastlagt endnu. 

Stor tak til medlemmerne og bestyrelsen for en fin sæson.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer. 

Pkt. 3 Regnskab 2018 og Budget 2019

Vores bank, Handelsbanken, meddelte i foråret at de ikke mere ville have os som kunde, Øjvind Gosmer har hele sæsonen arbejdet på at finde en ny bank, det er nu på plads i Nordea. Vi har derfor haft stor hjælp af Bo Ågaard der har været "bank" for os. Årets regnskab viser et overskud på kr. 6.509,56. Det giver en balance på kr. 18.348,14. Regnskabet er ikke revideret da vores revisor Per Hansen, har været bortrejst i september. Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen at regnskabet bliver revideret i oktober. Resultatet blev godkendt. Henning Olesen foreslog at vi genoptager bussen på vores sommeretur. Poul Boyer ønsker lidt bedre frokost m.m. på sommerturen. 

Bestyrelsen tilstræber fortsat en non-profit forening, hvorfor vi i 2018 vil tilpasse turneringsfee og præmier herefter. 

Budget 2019 blev ikke præsenteret. 

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent

Som foreslået i dagsordenen uændret kr. 200,00 i 2019.

Pkt. 5 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Pkt. 6 Valg til bestyrelse og af revisor

Jan Axlev og Peder Jelsbak blev valgt for 2 år. Jan Axlev afløser Skipper.

Per Hansen blev valgt som revisor for 1 år. 

Pkt. 7 Eventuelt

Ingen emner blev taget op her.

 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Pæne ord og flasker til Skipper for hans tid i bestyrelsen.

Tak til Poul Andersen for at lede generalforsamlingen.

Referatet er skrevet d.1. oktober 2018, og afventer Poul`s godkendelse.

                Skipper

       Jan Frank Christensen                            Poul Andersen

         Formand / Referent                                    Dirigent

Efter generalfosamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand Jan Axlev, kasserer Øjvind Gosmer, Peder Jelsbak, Frithiof Bager og Per Braagaard

Link til revideret regnskab 2018

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen