Log på

Fredag d. 30. september 2016 efter afslutningsturnering og frokost.

Dagsorden :

  1. Valg af dirigent (Bestyrelsen foreslår vores revisor Poul Andersen)
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab 2016 og Budget 2017.
  4. Fastsættelse af næste års kontingent, bestyrelsen foreslår uændret kr. 200,00
  5. Indkomne forslag. Evt. forslag fra medlemmerne skal sendes til formanden senest d. 11. september. De indkomne forslag vil blive sat på opslagstavlen d. 16. september d.å.  
  6. Valg af bestyrelse og revisor – Jørgen Bryde Hansen og Skipper (Jan Frank Christensen) er på valg. Jørgen ønsker ikke genvalg, Skipper er villig til 2 år mere. Revisor Poul Andersen er villig til genvalg.
  7. Eventuelt 

Referat af generalforsamlingen 2016.

Pkt. 1 Valg af dirigent

Poul Andersen blev valgt til dirigent. Poul konstaterede at generalforsamlingen var varslet i.h.t. vedtægterne. Herefter fik formanden ordet for årets beretning.

Pkt. 2 Formandens beretning

I 2016 blev det igen Poul Boyer der kunne hyldes som Årets MOB med 369 point, Hans Jørgen Hansen og Jørgen S. Sørensen delte 2. pladsen med 364 point. Vi vil også ønske Arne Sünksen tillykke med klubmesterskabet i Superveteran rækken.

2016 har igen været en fin sæson for MOBBERNE. Medlemstallet er faldet fra 80 til 77. Desværre døde Hans Dupont i maj måned. Det, sammen med at Jørgen Bryde og Jørgen S. Sørensen ønskede at stoppe i bestyrelsen fik os ril at afholde en ekstraordinær generalforsamling efter vores juni turnering. Her valgte vi Peder Jelsbak, Øjvind Gosmer og Frithiof Bager til bestyrelsen. Vi er nu de 5 medlemmer som vore vedtægter foreskriver. Vi har afviklet vores 6 månedsturneringer som tællende og med pæn deltagelse, ca. 50 til start. Sommerturen gik til Nivå. Vi har konstateret at med valg af baner i Nordsjælland, så ønsker flere at køre selv. Vi vil derfor nok spare bussen i fremtiden. Vejret har igen i år været med os til alle turneringerne, dog har det blæst, og det gør jo ikke Mølleåen lettere. Mobberne har fortsat været godt repræsenteret på regionsholdene i veteranrækkerne.

2017 er ikke fastlagt endnu. Vi vil forsøge at undgå at vore turneringer falder i samme uge, hvor Møllemændene afvikler månedsturneringer med spisning.

Stor tak til medlemmerne og bestyrelsen for en fin sæson.

Beretningen blev vedtaget uden spørgsmål eller kommentarer. 

Pkt. 3 Regnskab 2016 og Budget 2017

Jørgen S. Sørensen omdelte regnskab og budget. Regnskabet viste et underskud på kr. 11.550,00. Det giver en balance på kr. 12.683,52. Underskuddet var planlagt da vi ikke skal have mere end ca. kr. 10.000 i reserve.Resultat og balance blev godkendt uden spørgsmål eller kommentarer.

Bestyrelsen tilstræber fortsat en non-profit forening, hvorfor vi i 2017 vil tilpasse turneringsfee og præmier herefter. 

Budget 2017 er med lidt færre medlemmer, og et underskud på kr. 6000. Budgettet blev taget til efterretning. Hvis vi dropper bussen til sommerturen viser budgettet +/- 0 kr.

Pkt. 4 Fastlæggelse af kontingent

Som foreslået i dagsordenen uændret kr. 200,00 i 2017.

Pkt. 5 Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

Pkt. 6 Valg til bestyrelse og af revisor

Skipper (Jan Frank Christensen) blev valgt for de næste 2 år.

Poul Andersen blev genvalgt som revisor for 1 år.

Pkt. 7 Eventuelt

Bent Schat-Holm vil gerne at vi varierer vin præmierne med rosè og hvidvin.

 

Dirigent og formand takkede for god ro og orden under generalforsamlingen. Tak til Jørgen Bryde og Jørgen S. Sørensen for deres store indsats i bestyrelsen.

Stor tak til Poul Andersen for hjælpen som dirigent og revisor.

Referatet er skrevet d.10. oktober 2016, og godkendt d. 26. oktober.

                Skipper

       Jan Frank Christensen                             Poul Andersen

         Formand / Referent                                    Dirigent

Mølleåens Golf Klub
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,

3540 Lynge
Tlf.: 48188631
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Pro-shoppen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188636
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Restaurant Mølleåen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Rosenlundvej 3,
3540 Lynge
Tlf.: 48188605
E-post: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Gå til toppen