Skip to main content

Turneringsudvalgets Strategi

Mål A
Turneringer tilpasset klubbens samlede behov.

Plan

 • Sikre et varieret udbud af turneringer.
 • Beslaglægge banen rationelt.
 • Opgradere Golfbox.

Værdier
Vi ønsker at være en klub, hvor der til stadighed er et varieret og opdateret tilbud til alle typer medlemmer om deltagelse i turneringer samtidig med, at der tages hensyn til de medlemmer, der ikke deltager.

Gennemførelse

 • Søge viden om medlemmernes behov.
 • Udarbejde en turneringskalender i samarbejde med alle klubbens udvalg og samarbejdsklubber.
 • Sikre de frivilliges arbejdsbetingelser før, under og efter turneringerne.
 • Tilrettelægge placering og afvikling, så turneringerne beslaglægger mindst mulig tid på banen.

Mål B
Størst mulig deltagelse i turneringerne.

Plan

 • Øge PR arbejdet.
 • Sikre kompetencerne hos turneringsansvarlige og –ledere.
 • Tilpasse banens opsætning efter behovet.


Værdier
Vi ønsker at være kendetegnende ved, at medlemmerne har de optimale betingelser for deltagelse i turneringerne.

Gennemførelse

 • Turneringerne med turneringsbetingelser skal opslås i god tid før turneringerne.
 • Holde turneringsfee på et passende niveau.
 • Tilmelding og betaling gennem Golfbox skal tilpasses behovet og være optimal.
 • Sørge for, at der er økonomisk grundlag for, at både turneringsansvarlige og turneringsledere har mulighed for at tilegne sig viden om regler for afvikling af turneringer.
 • Være offensive og varierede i PR-arbejdet.
 • Restaurant, udenomsarealer og klubfaciliteter skal have en standard, der gør dem attraktive og gode at benytte.
 • Pro og proshop skal være til rådighed.